Om oss

Industrin i Katrineholm, Flen och Vingåker

Västra Sörmlands Näringsliv (VSN) är en ideell förening med 33 medlemsföretag från Katrineholm, Flen och Vingåker med totalt ca 1800 anställda.

Ordförande Leonhard Schneider, Finja

Vice ordförande Bengt Jacobsson, SKF

Sekreterare Marie Gillstam

Kassör Oscar Samuelsson, Oppunda Svets

Ledamöter Jonas Wiksäter, Presto

Stefan Edlund, Blomberg & Stensson

Torbjörn Palmberg, Momento

De flesta företagen verkar inom verkstadsindustrin med dess underleverantörer. Läs mer om medlemsföretagen.

Föreningen har ett stort engagemang i skolfrågor på samtliga nivåer, i regionens näringslivsfrågor och för samverkan och nätverkande inom regionen.

Redan i mitten av 50-talet etablerades föreningen och har sedan dess arbetat för att bedriva gemensamma utvecklingsinsatser med syfte att bevaka och främja det industriella näringslivet i regionen.

Genom ett engagemang i Katrineholms Tekniska College erbjuder ett större antal medlemmar i föreningen tillsammans med Katrineholms kommun attraktiva, tekniskt inriktade utbildningar. Dessa leder till en yrkeskarriär inom industrin men även till fortsatta högre studier.

För att uppmuntra och stimulera ungdomars entreprenörskap och företagsamhet stöder föreningen Ung Företagsamhet.

Genom en omfattande stipendieverksamhet uppmärksammar och uppmuntrar vi i första hand elever på teknikorienterade gymnasieprogram.