Industrimässan We Make 2017

Industrin i Katrineholm, Flen och Vingåker

Välkommen att besöka industrin i Katrineholm, Flen och Vingåker! 

Den 19 Maj kl.14-19, vid SKF i Katrineholm

Mässans sida på Facebook

I samband med Katrineholm 100 år så har SKF Mekan Öppet hus och i samtidigt med det arrangerar Västra Sörmlands Näringsliv industrimässan ”We Make”.
Förutom att det sammanfaller med Katrineholm 100 år och vi vill visa upp för intresserade vad regionens industriföretag sysslar med så finns också behovet av engagerade och välutbildade medarbetare. Vi vill även visa för ungdomar att det finns intressanta och utmanande arbeten inom industrin samt locka dem till utbildningar som ger arbeten i framtiden.
Industriföretagen har sina kunder i Sverige och även utlandet. Det innebär att vi konkurrerar med både svenska och utlänska företag. För att idag och framtiden fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga är tillgången i regionen på engagerade och välutbildade medarbetare ett måste. Det innebär också att kommunikationer till och inom regionen måste förbättras så att pendlingstiden blir acceptabel. Samtidigt måste det också vara enkelt att bo i en kommun och arbeta respektive gå i skolan i en annan, dvs de administrativa gränserna mellan kommuner/landsting får inte märkas i vardagen.

Kort sagt vill vi visa på att det finns intressanta arbeten inom industrin, locka ungdomar till utbildningar samt få öka förståelsen för behovet av effektiv infrastruktur. /
Ordförande Leif Birch-Jensen

Manager Mounted Products &
Managing Director SKF Mekan AB
Tel: +46 150 74101, Mob: +46 703 04 2294
E-mail: leif.birch-jensen@skf.com

 

Utställare:

 • SKF Mekan
 • VYTAB
 • Valla Plast
 • X-Modul
 • AWI Maskin
 • Momento
 • Svensk Arbetshygien
 • Verktyg & Mekanik
 • Oppunda Svets
 • VMP Bemanning
 • Bodycote
 • PJ Industrikablage
 • Allmekano
 • Katrineholms Tekniska College
 • Robert & Robert – Wervr.se
 • Wematter – 3D print
 • MITC, ALMI, Östsvenska Handelskammaren
 • Linköpings Universitet